• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


Bolehkah Berbuka Dengan Doa Allahumma Laka Shumtu?

Minggu, 26 April 2020 | 10:23 WIB
Doa berbuka puasa

Assalamu’alaikum Wr Wb.

Ustadz bolehkah berbuka puasa dengan doa biasa yang kami baca: “Allahumma Laka Shumtu …?”. Karena kami pernah mendengar beberapa Ustadz mengatakan tidak boleh membaca doa tersebut sebab hadisnya dha’if, dan merupakan bid’ah. Terimakasih Ustadz
Jamaah Pengajian

Jawaban:
Wa’alaikum Salam Wr Wb.
Berbuka puasa merupakan kebahagiaan bagi mereka yang berpuasa. Dianjurkan bagi yang berbuka puasa ketika berbuka untuk membaca banyak doa. Sebab doa yang dibaca ketika berbuka termasuk doa yang mustajab. Abdullah bin Amru bin ‘Ash mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah Saw bersabda :

“Sesungguhnya bagi yang berpuasa ketika berbuka memiliki doa yang tidak akan ditolak oleh Allah”. (HR. Ibnu Majah).
Termasuk diantaranya adalah doa sebagai berikut 

“Ya Allah bagiMu aku berpuasa dan dengan rezekiMu aku berbuka”. (HR. Abu Daud).

Doa ini disebutkan oleh imam An Nawawi di dalam kitab Al Adzkar hal. 206 hadis no. 480. Hadits ini MEMILIKI BANYAK JALUR PERIWAYATAN, sehingga IMAM IBNU HAJAR MENGATAKAN BAHWA HADITS INI HASAN. Hadits Hasan bisa dijadikan sebagai dalil.

Selain itu, doa ini juga merupakan doa yang diamalkan oleh para ulama dalam empat mazhab Ahlus Sunnah wa Al Jama’ah, sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi: Imam Az Zaila’I Al Hanafidalam kitab Tabyiin Al Haqa-iq Syarh Kanzu Ad Daqa-iq, 1 / 342, mengatakan

“Di antara perkara sunnah adalah engkau ketika berbuka membaca doa: “Ya Allah bagiMu aku berpuasa, kepadaMu aku beriman, ke atasMu aku bertawakkal, dan dengan rezekiMu aku berbuka”.

2. Mazhab Maliki: Imam Ahmad bin Ghanim Al Azhari Al Maliki dalam kitab Al Fawakih Ad Dawani, 1/ 305, mengatakan 

“Dan disunnahkan ia berdoa ketika berbuka puasa: “Ya Allah bagiMu aku berpuasa dan dengan rezekiMu aku berbuka. Ampunilah bagiku apa yang telah berlalu dan yang akan datang”. Atau hendaknya ia membaca: “Ya Allah bagiMu aku berpuasa dan dengan rezekiMu aku berbuka. Telah hilang kedahagaan, telah kembali basah kerongkongan, dan telah tetap pahala dengan seizin Allah”.

3. Mazhab As Syafi’i: Al Khatib As Syarbaini As Syafi’I dalam Mughni Al Muhtaj 1/436 mengatakan: 

“Dan dianjurkan ketika berbuka puasa yaitu setelah berbuka membaca doa: “Ya Allah bagiMu aku berpuasa dan dengan rezekiMu aku berbuka”. Hal ini sebagai mengikut Sunnah yang diriwayatkan oleh Abu Daud secara Mursal. Sebagaimana diriwayatkan juga bahwa Rasulullah Saw membaca doa berikut: “Ya Allah, Telah hilang kedahagaan, telah kembali basah kerongkongan,, dan telah tetap pahala dengan seizin Allah”.

4. Mazhab Hanbali: Imam Al Buhuti Al Hanbali dalam kitab Syarh Muntaha Al Iradat, 1 / 489 mengatakan:

“Dianjurkan ucapan orang yang berpuasa ketika berbuka: “Ya Allah bagiMu aku berpuasa dan dengan rezekiMu aku berbuka. Maha suci Engkau dengan segala pujianMu. Ya Allah terimalah dariku sesungguhnya Engkau Maha Mendengar dan Maha Tahu”. Hal ini berdasarkan hadis Ad Daruqutni dari Anas bin Malik: Adalah Nabi Saw jika berbuka berdoa: “Ya Allah bagiMu kami berpuasa dan dengan rezekiMu kami berbuka. Ya Allah terimalah dari kami sesungguhnya Engkau Maha Mendengar dan Maha Tahu”.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa mengamalkan hadis ini ketika berbuka puasa amalan para ulama dari keempat-empat mazhab. Ia adalah amalan Sunnah dilakukan oleh para ulama terutama ulama empat mazhab Ahlus Sunnah wa Al Jamaah.

Tapi katanya Hadits ini Dhaif?
Dhaif menurut siapa? Dari gamnbar-gambar yang tersebar, penilaian bahwa hadits ini dhaif dari Syekh Albani (wafat. 1999 M) menilai dhaif. Tapi Imam Ibnu Hajar Al-Astqalani (wafat 1449 M) menilai hasan. Dan ulama-ulama dari keempat-empat mazhab menggamalkan doa ini. Jadi mau ikut Syekh Albani sendiri atau ikut penilian Ibnu Hajar dan ulama-ulama empat mazhab? Silakan ditimbang-timbang sendiri. Wallahua’lam.


* Dikutip dari Laman Facebook Masjid Al Ittihad Sungailiat 


 

loading...


Penulis  : -
Editor    : Andre Ans
Sumber : klikbabel.com

Topik